Επιστροφές

Σε περίπτωση επιστροφής είναι απαραίτητη η πρότερο επικοινωνία με την εταιρεία, για την διευθέτηση του αιτήματος σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημέρων από την αποστολή.

Η επιστροφές θα γίνονται με χρέωση αποστολέα. Μόνο σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος θα γίνεται με χρέωση παραλήπτη.

Ελλαττωματικά ρούχα δεν θεωρούνται αυτά που έχουν:

•             υποστεί μεταποίηση ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία

•             δοκιμαστεί ή χρησιμοποιηθεί

Τα ρούχα που μπορούν να επιστραφούν πρέπει να είναι άρτια και στην αρχική τους κατάσταση.